zaterdag 29 december 2007

Meer werk voor Volvo Trucks

Dankzij de voorlopige vaststelling van drie gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen enkele grote bedrijven die geheel of gedeeltelijk zonevreemd waren hun activiteiten nu toch uitbreiden. Daarenboven onteigent minister VAN MECHELEN een aantal percelen in het toekomstige bedrijventerrein R4/N70 in Oostakker. Waardoor Volvo Trucks en Volvo Parts hun productiecapaciteit met een derde kunnen opdrijven. Daardoor stelde Vlaams minister Dirk Van Mechelen ruim duizend banen veilig en worden nog eens enkele honderden nieuwe arbeidsplaatsen in het vooruitzicht gesteld.

Eind 2005 keurde de Vlaamse Regering de ‘Afbakening van het regionaalstedelijk Gebied Gent’ goed. Hierbij werd de ontwikkeling van een bedrijventerrein van 40 hectare nabij de R4 vooropgesteld. De eerste fase van die ontwikkeling (8 hectare) kwam echter in het gedrang omdat enkele eigenaars de onteigening van hun gronden aanvechten. Het Autonoom Stadsontwikkelingsbedrijf Gent wil de onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid te mogen inzetten. Een machtiging die hen vandaag verleend werd.

Daardoor kan men bij Volvo Trucks eindelijk uitbreiden. Het bedrijf wil nog dit jaar de productie opdrijven van 350.000 naar 450.000 vrachtwagens. Het personeelsbestand steeg door die eerste geplande uitbreiding van 2.500 naar 3.100 werknemers. In het najaar komen daar nog eens ongeveer 200 aanwervingen bij. Daarenboven komen twee nevenbedrijven van Volvo naar Oostakker: Volvo Fitting Center (montage van banden en velgen) en Cab Trim (aankleden van de cabines). Op langere termijn wordt nog een bijkomende uitbreiding voorzien zodat Volvo Trucks nog eens voor een forse bijkomende werkgelegenheid kan zorgen. Ook andere bedrijven staan klaar om een deel van de resterende 32 hectare in te palmen.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: