zaterdag 29 december 2007

Studenten jagen huurprijzen omhoog

Gent telt nu meer dan 60.000 studenten, op zich is dat schitterend nieuws. Universiteiten en hogescholen verhogen het prestige van een stad maar ook de studenten zijn een verrijking voor het leven in de stad. Toch heeft de aanwezigheid van studenten een aantal consequenties naar huisvesting toe. Vastgoedprijzen stijgen en door het tekort aan studentenkoten huren steeds meer studenten een woonhuis en delen de kosten. Zo stijgt ook de huurprijs van gewone woningen die dan te duur worden voor het modale gezinsbudget.

Gemeenteraadslid Helga Stevens is bezorgd over deze evolutie, het kan niet dat een gewoon gezin verplicht wordt om meer dan duizend euro huur per maand te betalen. Als vijf studenten samen een gewoon woonhuis huren en duizend euro huishuur neerleggen zijn zij goedkoper af dan als zij elk apart een studentenkamer huren. Haar vraag is of er binnenkort nog voldoende betaalbare woongelegenheid voor gewone Gentenaren zullen zijn. Schepen Karin Temmerman: “Deze situatie is recent en inderdaad zorgwekkend. Er wordt een studie uitgevoerd en alle betrokkenen voeren intens overleg om dit probleem om te gaan”. Goed nieuws: binnenkort komen aan de Kantienberg meer dan 600 woongelegenheden voor studenten en ook de Katholieke Hogeschool bouwt in de omgeving van haar campus 50 woongelegenheden. Karin Temmerman: “Vandaag is er bovendien een aanpassing van het bouwreglement in voege getreden. Die maatregel moet wooneenheden beter beschermen tegen dit soort acties. Bovendien is dit het bewijs dat het stadsbestuur de situatie volgt”.

Dit fenomeen noopt ons tot een overweging: het stijgend aantal inschrijvingen aan universiteiten en hogescholen is toe te juichen: onze maatschappij heeft een tekort aan goede arbeidskrachten, dat gaat van handenarbeiders tot universitairen. Een stijgende vraag naar studentenkoten is daardoor onvermijdelijk. Indien die in onvoldoende mate aanwezig zijn of gewoonweg te duur zijn dan is het niet verwonderlijk dat 12% van de kotstudenten een huis of een appartement betrekt. Om de woningmarkt te ontlasten is de bouw van voldoende studentenvoorzieningen broodnodig. Kot@gent is een dienst die studenten helpt bij het zoeken naar een geschikt kot. Maar wat blijkt? Ondanks de vele campagnes kent slechts 45% van de kotstudenten de dienst kot@gent.

Aan de andere kant zou het tekort aan studentenkoten wellicht snel opgelost geraken: door het semestersysteem zijn er begin januari examens in de meeste opleidingen. Daardoor haken binnenkort heel wat studenten af. Tevens zijn er steeds meer studenten afwezig wegens een stage, vaak in het buitenland. Gevolg was dat begin dit jaar in Gent er nog nooit zo veel studentenkoten te huur stonden. Veel overmoedige studenten zullen dan ook opgescheept zitten met een duur appartement (gemiddeld 450 euro) en verplicht zijn verder te huren of om een huurder te vinden. Zij die met meerderen één huis of appartement huren zullen binnenkort een medehuurder moeten vinden of opdraaien voor de meerkost.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: