zaterdag 29 december 2007

Bedrijvenpark Gentbrugge heeft eigen webstek.

Het bedrijvenpark Gentbrugge 2 heeft nu een eigen webstek. Die webstek is de ideale manier om interactieve contacten te leggen tussen bedrijfsleiders en de omwonenden. De leden van de VZW kunnen er zich op voorstellen, vacatures op plaatsen en men vindt er informatie over de doelstellingen van het bedrijvenpark. Naast de webstek is er ook een nieuwsbrief die bij de omwonenden verspreid wordt. Het bedrijvenpark Gentbrugge 2 is een echt succesverhaal. Toen 15 jaar geleden het oude Trefil Arbed failliet ging en een zwaar vervuilde site en 1.100 werklozen achter liet was de uitdaging immens. Maar acht jaar na de oprichting van het bedrijventerrein zijn de gronden grotendeels gesaneerd en zijn er weer 1.400 mensen aan het werk. Schepen Mathias De Clercq: “Dit bedrijvenpark is een pilootproject en werd door de overheid ruim ondersteund. Het is tevens een voorbeeld voor de aanpak van andere verouderde bedrijventerreinen. Die moeten niet alleen aangenamer en overzichtelijk worden maar er is nood aan groen en respect voor het milieu. De sanering van overbodige en leegstaande gebouwen schept plaats voor nieuwe bedrijven en tewerkstelling”.

Tijdens de voorstelling van de website was er ook een infovergadering over beveiliging van bedrijfsparken. Mark Van Dorpe, voorzitter van de VZW bedrijvenpark: “Bedrijven hebben nood aan veiligheid en bewaking, daarom werd er samen met de politie Gent een buurtinformatienetwerk opgericht. Zo krijgen de bedrijfsleiders niet alleen zeer snel informatie over criminele of verdachte feiten in hun omgeving, maar ook over andere industrieparken”. Omdat preventie de eerste voorwaarde van een veilige omgeving is gaf commissaris Manuel Mugica Gonzalez uitleg over de werking van de preventiecel van de politie Gent en het opzetten van een buurtinformatie. Ook Patrick Quintelier van VOKA gaf uitleg bij een studie die het belang van een goede beveiliging op bedrijventerreinen aantoonde. Patrick Quintelier: “Er zijn heel wat goede maatregelen die niets kosten, en dure beveiligingsmiddelen treden pas in werking als de feiten gepleegd zijn. Bovendien geeft een goede preventie een duidelijk signaal naar potentiële dieven: die proberen het misschien wel elders, maar hier wagen ze hun kans niet”.

Na de vergadering maakten de aanwezigen nog een fietstochtje samen met schepen Mathias De Clercq. De fietsen werden ter beschikking gesteld door MAX MOBIEL zodat de deelnemers kennis konden maken met de verschillende aspecten van het bedrijfsterrein. De schepen toonde de realisaties van het bedrijvenpark en toonde zich erg geïnteresseerd over de uitdagingen naar de toekomst toe. Mathias De Clercq: “Wil je mee evolueren dan moet je luisteren naar de mensen en de problemen tijdig oplossen. Hier is sprake van extra groenaanleg, het in kaart brengen van afvalstromen, rationeel energiegebruik en plaats maken voor artistieke projecten. De contacten met de betrokkenen verlopen positief en problemen worden tot eenieders tevredenheid opgelost”. Nadien was er nog een kleine receptie aangeboden door bedrijfsleider Cesar Frans van Gymna NV waar rustig nagepraat werd over de informatievergadering.

Guido Van Peeterssen

Geen opmerkingen: