zaterdag 29 december 2007

Eerste meervoudige intelligentieschool in België

Komend schooljaar zal de Stad Gent over een Meervoudige Intelligentie school beschikken. Een MI school is geen methodeschool. Het gaat om een visie: de hele werking van de school wordt afgestemd op het MI concept: het onderwijsleerproces, materialen en infrastructuur, wijze van evalueren en rapporteren. Onderwijsschepen Rudy Coddens was verheugd om in aanwezigheid van talrijke deskundigen dit baanbrekende project te mogen voorstellen in de stedelijke basisschool De Letterdoos, gelegen in de Gentstraat in Oostakker.

Basis vormt de theorie van Gardner, die op punt gesteld werd werd door de gebroeders Kaegan. Volgens de meervoudige intelligentie bezit iedereen een uniek intelligentiepatroon, bestaande uit acht verschillende intelligenties (wiskundig, taalkundig, ruimtelijk, natuurkundig, muzisch, lichamelijk, sociaal en zelfkennis). Kinderen kunnen hun sterke kanten verder ontwikkelen en aan hun minder sterke kanten werken. Zo leren ze de unieke manier waarop ze functioneren waarderen. Verder respecteren ze de talenten en accepteren ze de zwakkere kanten van anderen en waarderen en benutten ze vooral hun gezamenlijke verscheidenheid. Ze vullen elkaar aan en dagen elkaar uit. Deze bewustwording helpt hen in hun oriëntatie nu, morgen en in de rest van hun loopbaan.

Tot vorig jaar was De Letterdoos een klein bijschooltje waar een klein groepje leerkrachten aan de slag was in graadsklassen. Toen werd besloten om er een autonome school van te maken en werden een directeur en nieuwe leerkrachten aangesteld. Het team stak de koppen bij elkaar om een duidelijk doel, een duidelijke visie binnen de school te brengen en had als doel oog te hebben voor het kind als individu, dat naar zijn waarden en zijn kunnen gerespecteerd en geaccepteerd wordt en dat zich daar goed bij voelt. Elk kind heeft namelijk zijn talenten. Die talenten moeten ontwikkeld worden via een aangename leeromgeving waar ruimte is voor zelfontplooiing en zelfstandigheid, maar ook voor het coöperatieve.

Ondertussen werkte de school al enkele mooie projecten en thema’s uit via meervoudige intelligentie. Zo was er het project ‘Kunst Fata Morgana’, waar iedereen, kind en volwassene, zijn talenten de vrije loop kon laten. Verder was er het gezamenlijke project ‘Sprookjes’, waar dit thema benaderd werd via de acht intelligenties. Het project ‘De middeleeuwen’ van de tweede graad werd ook volledig in alle intelligenties uitgewerkt en heeft zelfs een prijs gewonnen. Naast projecten en thema’s vindt MI ook zijn ingang via didactische ‘structuren’ in gewone wiskunde- en taallessen, leercentra, ateliers, werkstukken en zo meer.

Directrice Karine Van Acker: “ De vraag is niet of een kind slim is, de vraag is op weke manier het kind slim is. Eerst wordt het kind op een speelse manier getest. Is een kind sociaal of goed in muziek maar slecht in rekenen dan kan je het vaak helpen met een spel of een lied waar cijfers in voorkomen. Door de talenten van het kind op de juiste manier te gebruiken scoort het kind ook op andere gebieden. Belangrijk is ook dat de kinderen graag naar school gaan”. Link: http://www.letterdoos.be/

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: