zaterdag 29 december 2007

Universiteit Gent in de kijker op Open Monumentendag.

Open Monumentendag is een jaarlijkse reis door de tijd. Dit jaar is het thema Wonen, en op zondag 9 september is Het Pand (Onderbergen te Gent) te bezichtigen. De geschiedenis van dit gewezen klooster van de paters dominicanen gaat terug tot de 13e eeuw. Het Pand heeft na de restauratie zijn eigenlijke indeling behouden. Waar nu vergaderzalen en kantoren van de universiteit ondergebracht zijn, waren vroeger de sobere cellen waar de paters studeerden en sliepen. Aan de hand van overgebleven afbeeldingen worden de refter en een aantal kamers speciaal ingericht zodat de oorspronkelijke sfeer weer tot leven komt. Exclusief voor Open Monumentendag verzorgt een pater dominicaan de rondleiding.

Ook de etnografische collectie van de Universiteit Gent, eveneens gehuisvest in Het Pand, stelt haar deuren open: 'Wonen in het verleden en in den vreemde' met het Hoofdmanshuis in Oceanië als uitgangspunt is een thematocht doorheen de collectie voor kleine groepen die ter plaatse worden samengesteld. In de novicengang op de eerste verdieping kan men doorlopend de tentoonstelling ‘Waar wonen wijkt voor wetenschap’ bezoeken. Aan de hand van historische kaarten, oude foto’s en documenten wordt een overzicht gegeven van universitaire sites op de as Baudelo – Heuvelpoort, die in de plaats gekomen zijn van een woonfunctie.

Er is ook aan de kleintjes gedacht: in de bibliotheek en zolder organiseert de Gezinsbond Gent schminksessies, knutselworkshops en vertellingen over wonen voor kinderen van 3-12 jaar.

'Speuren naar unieke interieurs'

Naast de openstelling van Het Pand is er ook de begeleide tocht Speuren naar unieke interieurs door drie burgerwoningen uit de 19e eeuw met unieke interieurelementen zoals een wintertuin (Korte Meer 5), diensttrappen (Korte Meer 11) en salons (Korte Meer 5 en Voldersstraat 9). Ze werden enkele jaren geleden door de UGent respectvol gerestaureerd en omgevormd tot kantoorruimten. Meer over de Open Monumentendag op http://www.openmonumentendag.be/

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: